BAY DOG FESTA2016 マスコット犬コンテスト

BAY DOG FESTA ~ ドッグファッションショー ~